Úvod

Vážené kolegyne a kolegovia,
milí priatelia!

Hneď po skončení predchádzajúceho ročníka sme zhodnotili  dotazníky zozbierané počas a po skončení podujatia. Z nich vyplynuli  niektoré návrhy a poznámky, ktoré sa budeme snažiť zapracovať do organizácie už tento rok. Ide najmä o väčší priestor na diskusiu počas obľúbeného workshopu a vyššiu účasť autorov s postermi, tomu sme prispôsobili program aj zaviedli motivačné prvky na zvýšenie publikačnej – posterovej aktivity.

Trinásty ročník Lymfómového fóra bude venovaný Hodgkinovmu lymfómu, čo je v súlade s preferenciami auditória. Je to téma, ktorá určite pritiahne Vašu pozornosť aj preto, že sa v tejto oblasti dosahujú výborné liečebné výsledky a nové terapeutické postupy môžu ovplyvniť aj skupinu pacientov s relabovaným/refraktérnym HL. Opäť budeme začínať blokom prednášok našich partnerov, bez ktorých by sme  Lymfómové fórum len ťažko vybudovali a udržali medzi dôležitými hematoonkologickými podujatiami na Slovensku. Máme sľúbené kvalitné prednášky zahraničných kolegov a v blokoch prejdeme cez všetky dôležité a podstatné súčasti manažmentu pacienta s HL. Tešíme sa na Vaše príspevky vo forme posterov, tie najlepšie budú opäť odmenené.

Pevne verím, že 23.-24. marca 2018 prídete, otvoríte dvere 13. ročníka Lymfómového fóra a spoločne zažijeme skvelé odborné podujatie!

 

Za Lymfómovú skupina Slovenska, o.z.

 

Ľuboš Drgoňa

Predseda LySK