Oboznámil/a som sa a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami služieb poskytovanými na portáli prevádzkovanom TAJPAN s.r.o. a vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov. Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajov.Vyhlasujem, že som sa oboznámil a súhlasím s podmienkami spracúvania osobných údajovVyhlasujem, že som zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.