1. LIVE STREAM 11. 6. 2020

T-cell Lymphomas – current treatment landscapes
prof. Tim Illidge (Manchester, UK)

2. LIVE STREAM 16. 6. 2020

Protonová terapie v léčbě mediastinálního Hodgkinova lymfomu: teoretické předpoklady a klinické zkušenosti
MUDr. Kateřina Dědečková (Praha, CZ)

Interaktívne kazuistiky a panelová diskusia
( + členovia panelovej diskusie z jednotlivých centier)

Diagnostika a liečba pacienta s R/R DLBCL
MUDr. Ján Sýkora, MUDr. Tomáš Guman, MUDr. Milena Surová (Košice)

Keď mŕtvi učia živých
MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Martina Vranovská, MUDr. Kristína Mosná (Bratislava)

Pacientka s R/R cHL
MUDr. Juliána Holasová, MUDr. Alexander Wild a kol. (Banská Bystrica)

3. LIVE STREAM

29. 6. 2020, 16:00 – 18:00 hod.

CAR-T cells – praktický prehľad
MUDr. Zuzana Rusiňáková (Bratislava)

Lymfómy vo vyššom veku
MUDr. Alexander Wild (Banská Bystrica)

Aktuálny stav genetickej diagnostiky CLL – skúsenosti laboratória
MUDr. Alena Žákovičová (Bratislava)

Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie (CLL) na Slovensku a vo svete
Prof. Mikuláš Hrubiško a kol. (Bratislava)

Výstupy z databázy Slovlymp: výsledky liečby ibrutinibom u pacientov s CLL a MCL
MUDr. Miriam Ladická (Bratislava)

4. LIVE STREAM 

30. 6. 2020, 16:30 – 18:30 hod.

HGBL – vysokoagresívne B-bunkové lymfómy
MUDr. Veronika Ballová (Baden, CH)

Hodgkinov lymfóm – a čo ďalej po HD CHT
MUDr. Martin Petriľák (Košice)

Brentuximab vedotín v konsolidácii liečby Hodgkinovho lymfómu – dáta z reálneho života
MUDr. Andrej Vranovský (Bratislava)

Diagnostika cerebrospinálnych likvorov
Mgr. Andrea Mlčáková a kol. (Bratislava)