Prihlásenie abstraktu

Pokyny k abstraktom

Prosíme, aby ste skontrolovali Váš abstrakt, či spĺňa všetky náležitosti:

Termín pre prihlásenie abstraktu: do 28. 2. 2024
Podpora projektu

Prehlásenie: prezentovaná štúdia ani žiaden z jej autorov nie sú finančne podporovaní výrobcom či distribútorom výrobku uvádzanom v prezentácii.

Abstrakty zasielajte na adresu:  viera.kubalikova@tajpan.com

Formát abstraktu:

Názov prezentácie – maximálne 150 znakov vrátane medzier, VEĽKÝM PÍSMOM

Kompletný autorský kolektív – vo formáte priezvisko, iniciála (bez titulov), v zátvorke číslo afiliácie: napr.: Novák A.(1), Tvrdý B.(1), Suchá C.(1,2), Dobrovolná E.(3)

Afiliácia: (pre každého autora, jeden autor môže mať i viacej afiliácií), vo formáte:

1 – I. dětská klinika FN Praha, 2 – Neurologická klinika FN Brno, 3 – Výzkumný ústav AV, Ostrava

Abstrakt (celkom maximálne 2 500 znakov vrátane medzier) – úvod / metodika / výsledky / záver

POPROSÍME V ABSTRAKTOCH POUŽÍVAŤ JEDNOTKY SI

Kontaktná osoba
Click or drag a file to this area to upload.
Povolené formáty sú: PDF, doc, docx