Organizačné a technické zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 05 Bratislava

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

Web: www.tajpan.com

Mgr.Viera Kubalíková
Senior project manager

mobile: + 421 (911) 454 291
viera.kubalikova@tajpan.com