Organizačné a technické zabezpečenie

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6
821 05 Bratislava

IČO: 35 910 828
DIČ: 2021915357
IČ DPH: SK2021915357

Web: www.tajpan.com

Ing. Tatiana Minčíková

Project manager
Mobil: +421 918 655 121
E-mail: tatiana.mincikova@tajpan.com