Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

Napriek prebiehajúcej a verím, že doznievajúcej pandémii COVID-19, si Vás dovoľujem pozvať na 17. ročník Lymfómového fóra, každoročného podujatia Lymfómovej skupiny Slovenska. Príprava programu je každoročnou výzvou pre organizačný výbor a bolo tomu aj tentokrát – aktuálny ročník sme sa rozhodli venovať najmä chronickej lymfocytovej leukémii. V liečbe CLL je v súčasnosti významný pohyb, moderná liečba jednoznačne preukazuje svoje miesto v prvej aj nasledovných líniách terapie. Navyše postupne pribúdajú (a dúfajme, že budú pribúdať) možnosti modernej štandardnej liečby aj pre našich pacientov. Okrem hlavnej témy sme pripravili program, ktorý odráža vývoj a trendy na poli diagnostiky a liečby malígnych lymfómov.

Novinkou na podujatí je Fuchsbergerova prednáška, ktorou chceme vyjadriť uznanie vedúcim osobnostiam na poli diagnostiky a liečby malígnych lymfómov. Pomenovanie prednášky je po jednom zo zakladateľov modernej lymfómovej terapie a prvom primárovi lymfómového oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Hybridný formát podujatia je odrazom doby a vyjadruje optimálny priestor pre osobné stretnutia ako aj možnosť zdieľania informácií a diskusiu vo virtuálnom priestore.

Tešíme sa na stretnutie a veríme, že Vám LyFo 2022 prinesie to, čo od neho očakávate.

Ľuboš Drgoňa
Predseda Lymfómovej skupiny Slovenska