LyFo 2020 na webe

Vzhľadom k epidémii koronavírusu sa tohtoročný, 15. ročník Lymfómového fóra nemohol uskutočniť v plánovanom termíne a plnom rozsahu.

Napriek tomu prevládol názor, že vzhľadom na pripravenosť podujatia v čase vypuknutia epidémie by bolo vhodné túto výhodu zúžitkovať a pripraviť Lymfómové fórum do webového prostredia. Pripravili sme pre Vás program rozdelený do viacerých blokov tak, aby bol v ére webinárov časovo zvládnuteľný a obsahovo stráviteľný.

Všetky prezentácie budú v spolupráci a v súčinnosti so spoločnosťou TAJPAN s.r.o. nahrávané a zdieľané tak, že budú dostupné na našej stránke www.lysk.sk aj www.lyfo.sk do budúceho podujatia v roku 2021.

Diagnostický workshop bude súčasťou Banskobystrických hematologických dní v októbri 2020.

Program webového Lymfómového Fóra 2020

  1. Partnerské prednášky/prednášky s podporou našich partnerov – nahrávané a zdieľané offline
  2. Lecture 1

T-cell Lymphomas – current treatment landscapes
prof. Tim Illidge (Manchester, UK)

  1. Lecture 2

Protonová terapie v léčbě mediastinálního Hodgkinova lymfomu: teoretické předpoklady a klinické zkušenosti
MUDr. Kateřina Dědečková (Praha, CZ)

Blok A:

HGBL – vysokoagresívne B-bunkové lymfómy
MUDr. Veronika Ballová (Baden, CH)

Hodgkinov lymfóm – a čo ďalej po HD CHT
MUDr. Martin Petriľák (Košice)

Brentuximab vedotín v konsolidácii liečby Hodgkinovho lymfómu – dáta z reálneho života
MUDr. Andrej Vranovský (Bratislava)

Diagnostika cerebrospinálnych likvorov
Mgr. Andrea Mlčáková a kol. (Bratislava)

Blok B:

CAR-T cells – praktický prehľad
MUDr. Zuzana Rusiňáková (Bratislava)

Lymfómy vo vyššom veku
MUDr. Alexander Wild (Banská Bystrica)

Aktuálny stav genetickej diagnostiky CLL – skúsenosti laboratória
MUDr. Alena Žákovičová (Bratislava)

Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie (CLL) na Slovensku a vo svete
Prof. Mikuláš Hrubiško a kol. (Bratislava)

Výstupy z databázy Slovlymp: výsledky liečby ibrutinibom u pacientov s CLL a MCL
MUDr. Miriam Ladická (Bratislava)

Blok C

Interaktívne kazuistiky a panelová diskusia

Diagnostika a liečba pacienta s R/R DLBCL
MUDr. Ján Sýkora, MUDr. Tomáš Guman, MUDr. Milena Surová (Košice)

Keď mŕtvi učia živých
MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Martina Vranovská, MUDr. KristínaMosná (Bratislava)

Pacientka s R/R cHL
MUDr. Juliána Holasová, MUDr. Alexander Wild a kol. (Banská Bystrica)

Aktuálne prebiehajú intenzívne prípravy technického a časového plánu/scenára podujatia, predpokladáme prvé relácie v priebehu júna. Zostaňte nám verní, tešíme sa teraz na virtuálne stretnutie, neskôr i na tie osobné.

Za LySK
Ľuboš Drgoňa

Za Tajpan, s.r.o.
Stanislav Nevláčil