19. ročník

Lymfómové fórum 2024

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

22. - 23. marec 2024

Hlavná téma: VEĽKOBUNKOVÉ LYMFÓMY

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení partneri podujatia, milí priatelia!

V mene Lymfómovej skupiny Slovenska Vás pozývam na 19. ročník kľúčového podujatia nášho odborného združenia. Búrlivé – v pozitívnom zmysle slova – zmeny v terapii malígnych lymfómov prichádzajú aj k nám a odrážajú aj v každodennej praxi. Snáď najvýraznejšie tento posun pozorujeme v oblasti agresívnych B- bunkových lymfómov, preto venujeme tento ročník Lymfómového fóra dominantne tejto téme. S hlavnou témou sa logicky prepája aktualizácia odporúčaní LySK pre diagnostiku a liečbu pacientov s  difúznym veľkobunkovým lymfómom a folikulovým lymfómom. Podujatie bude v už tradičnom hybridnom formáte, veríme, že s dostatočným priestorom na diskusie. Môžeme sa tešiť na expertné prednášky vrátane kolegov z Českej republiky, na rádioterapeutický panel a samozrejme na interaktívny diagnostický workshop.

Ak sa nám podarí priniesť Vám nové informácie a poznatky, ktoré budete môcť preniesť do svojej každodennej praxe, naplníme náš cieľ. Tešíme sa na stretnutie!

Ľuboš Drgoňa
Predseda Lymfómovej skupiny Slovenska

Stránky určené odbornej verejnosti!

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Tieto stránky sú určené odborným pracovníkom v zdravotníctve.
Informácie nie sú určené pre laickú verejnosť.

Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi vyhláseniami:

Potvrdzujem, že som osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že informácie obsiahnuté ďalej na týchto webových stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.