Milé kolegyne a kolegovia, vážení partneri Lymfómovej skupiny, milí priatelia.

Tento rok som už raz pripravoval privítanie na LyFo2020, avšak koronavírus zmenil naše plány.

Pripravenosť nášho podujatia bola natoľko pokročilá, že sme sa rozhodli napriek rôznym úskaliam 15. ročník Lymfómového fóra tento rok realizovať. Nakoľko možnosti uskutočnenia  Fóra v tradičnom ponímaní sa javia aj v druhej časti tohto roka ako nereálne, LyFo 2020 bude na webe. Umožnili nám to aj naši partneri, ktorí tento formát podporili.

Program sme rozložili v čase, sprístupníme edukačný program na našich stránkach až do ďalšieho ročníka, prednášky s podporou partnerov budú taktiež plne dostupné. Verím, že aj táto forma Vás zaujme a bude prínosná pre Vašu každodennú prax.
Sledujte našu stránku, budeme Vás naďalej informovať – tentokrát už o konkrétnych on-line prednáškach alebo edukačných blokoch.
Ďakujeme za Vašu priazeň, vidíme a počujeme sa čoskoro na webe !

Za organizačný výbor

Ľuboš Drgoňa

1. LIVE STREAM

11. 6. 2020 – od 16:00 do 17:00 hod.

T-cell Lymphomas – current treatment landscapes
prof. Tim Illidge (Manchester, UK)

2. LIVE STREAM

16. 6. 2020 – od 16:00 do 19:00 hod.

Protonová terapie v léčbě mediastinálního Hodgkinova lymfomu: teoretické předpoklady a klinické zkušenosti
MUDr. Kateřina Dědečková (Praha, CZ)

Interaktívne kazuistiky a panelová diskusia
( + členovia panelovej diskusie z jednotlivých centier)

Diagnostika a liečba pacienta s R/R DLBCL
MUDr. Ján Sýkora, MUDr. Tomáš Guman, MUDr. Milena Surová (Košice)

Keď mŕtvi učia živých
MUDr. Miriam Ladická, MUDr. Martina Vranovská, MUDr. Kristína Mosná (Bratislava)

Pacientka s R/R cHL
MUDr. Juliána Holasová, MUDr. Alexander Wild a kol. (Banská Bystrica)

3. LIVE STREAM

29. 6. 2020, 16:00 – 18:00 hod.

CAR-T cells – praktický prehľad
MUDr. Zuzana Rusiňáková (Bratislava)

Lymfómy vo vyššom veku
MUDr. Alexander Wild (Banská Bystrica)

Aktuálny stav genetickej diagnostiky CLL – skúsenosti laboratória
MUDr. Alena Žákovičová (Bratislava)

Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie (CLL) na Slovensku a vo svete
Prof. Mikuláš Hrubiško a kol. (Bratislava)

Výstupy z databázy Slovlymp: výsledky liečby ibrutinibom u pacientov s CLL a MCL
MUDr. Miriam Ladická (Bratislava)

4. LIVE STREAM 

30. 6. 2020, 16:30 – 18:30 hod.

HGBL – vysokoagresívne B-bunkové lymfómy
MUDr. Veronika Ballová (Baden, CH)

Hodgkinov lymfóm – a čo ďalej po HD CHT
MUDr. Martin Petriľák (Košice)

Brentuximab vedotín v konsolidácii liečby Hodgkinovho lymfómu – dáta z reálneho života
MUDr. Andrej Vranovský (Bratislava)

Diagnostika cerebrospinálnych likvorov
Mgr. Andrea Mlčáková a kol. (Bratislava)

Partnerské prednášky s podporou našich partnerov – nahrávané a zdieľané offline

Aj komorbídny pacient s relapsom DLBCL má ďalšie šance
Šajgalíková H. (NR)
(podporené spoločnosťou SERVIER SLOVENSKO spol. s.r.o.)

Novinky v liečbe kožných T-bunkových lymfómov
Drgoňa Ľ. (BA)
(podporené spoločnosťou Kyowa Kirin Pharma s.r.o.)

Lipegfi lgrastim– keď výrobný proces prináša odlišnosť
Homolová Ľ. (BA)
(podporené spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.)

Má fixná dĺžka liečby vplyv na MRD status pacientov s R/R CLL?
Mikušková E. (BA)
(podporené spoločnosťou ABBVIE s.r.o.)

Pozícia rituximabu v liečbe pacientov s B-NHL v roku 2020
Demitrovičová Ľ. (BA)
(podporené spoločnosťou SANDOZ d.d.)

CAR-T tisagenlecluecel v klinickej praxi
Vranovský A. (BA)
(podporené spoločnosťou NOVARTIS SLOVAKIA s.r.o.)

Strieborný partner

Bronzový partner

Vystavovateľ

Lymfómové fórum 2020

Praktické aspekty diagnostiky a liečby malígnych lymfómov

Zaregistrovať sa