18. ročník

Lymfómové fórum 2023

Park Inn by Radison Danube, Bratislava

31. 3. - 1. 4. 2023

Hlavná téma: NOVINKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE MALÍGNYCH LYMFÓMOV

Milé kolegyne a kolegovia, milí priatelia!

Vitajte na Lymfómovom fóre 2023. Osemnásty ročník sme sa snažili programovo osviežiť a pritom ponechať tradičnú a osvedčenú štruktúru. To tradičné predstavuje piatkový blok partnerských prednášok a diagnostický workshop, v sobotu pokračujeme v novej tradícii Fuchsbergerovej prednášky. Veríme, že oživenie na konci každého bloku prinesie krátky kvíz a tri diskusné bloky na konci podujatia na témy praktickej spolupráce centier s hematologickými ambulanciami, s praktickými lekármi a na tému očkovania pacientov po transplantáciách. Novinky v diagnostike a liečbe malígnych lymfómov budú témou prednášok kolegov z Českej republiky.

Podujatie je i tento rok hybridné a umožní sledovanie aj tým, ktorí sa nemôžu podujatia zúčastniť alebo si budú chcieť niektorú časť pozrieť aj neskôr.

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí toto podujatie podporili, spoločnosti Tajpan za organizáciu a všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave odborného programu.

Veľa odborných aj spoločenských zážitkov Vám za Lymfómovú skupinu Slovenska praje

Ľuboš Drgoňa
Predseda LySK